Kaliteden ödün verilmeden, işin belirlenen sürede tamamlanmasına büyük önem verilecektir.

Kuruluşunuz, yükleniciler, üçüncü kişiler ya da kurumlar arasında çıkabilecek tüm sorunların diyalogla çözümlenmesine azami gayret gösterilecektir.

İşin yavaşlatılması ya da durdurulması sonucunu doğurabilecek olumsuzluklar önceden tahmin edilmeye çalışılacak ve sorunlar ortaya çıkmadan önlenecektir.

İşin öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için yükleniciler teşvik edilecektir.

Fizibilite çalışmaları yapılarak inşaatların en uygun maliyetle tamamlanması sağlanacaktır.

Çalışmalar sırasında etik kurallardan ödün verilmeyecektir.

Şeffaflık ana prensip olarak kabul edilecek ancak İdareniz gizlilik kurallarına da azami dikkat gösterilecektir.

Yeniliklere açık, araştırmacı, bilgi paylaşımında İdarenizle tam bir işbirliği içinde çalışılacaktır.