İnşaat sektöründe orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi ve teknolojideki son yenilikleri takip ederek inşaat sektörümüzün çağdaş düzeye ulaşmasına katkı sunmak amacıyla kurulmuş olan NEWEST GROUP, kuruluşundan beri süregelen profesyonellik, yaratıcılık, dürüstlük ve pazarı geliştirme özellikleriyle istikrarlı bir büyüme göstererek inşaat dünyasında saygın bir yer edinmiştir. 

Bugüne kadar çalışmış olduğumuz ve gelecekte de çalışmayı arzu ettiğimiz tüm kurum ve kuruluşların beklentileri doğrultusunda, kilit görev üstlenerek, hizmetlerin yürütülmesinde izlenecek teknik yaklaşımın belirlenmesi esasını oluşturmaktadır.

Firmamız Danışmanlık Hizmetleri konusundaki deneyimini ve bilgi birikimini kullanarak, üstlendiği projeleri planlanan zamanda, yürürlükteki şartnameler ile Fen ve Sanat Kaidelerine göre, süratli ve kalite standartlarına uygun olarak bitirecektir.

Projelerimiz, insan ve doğa odaklıdır. İnsanların mutlu bir şekilde yaşayabileceği, proje alanına uygun, akılcı çözümler üretmek temel yaklaşımımızdır. Newest group, inşaat ve peyzaj çalışmalarında sektörüyle ilgili evrensel boyutta müşteri memnuniyeti, çalışma ufkunu genişletmek, çağdaş bilimsel, teknolojik ve bilgi birikiminin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar üretmektir.